Trees for All

Trees for All (voorheen Trees for Travel) is een stichting en erkend goed doel met CBF-Keur. Dankzij bijdrage investeren ze in CO2 compensatie en het planten van bomen, om nieuwe bossen aan te leggen en bestaand bos te beschermen. Deze projecten leveren extra inkomsten op voor de lokale bevolking en dragen bij aan herstel van natuur en milieu. Trees for All is de meest ervaren aanbieder van CO2 compensatie in Nederland en hebben al miljoenen bomen en struiken geplant.

Map Trees for All Bolivia

Smart Forest

Al vanaf 2007 werkt Trees for All samen met haar partner Sicirec in Bolivia. In dit veelzijdige project aan het oosten van de Andes staan herbebossing, Climate Smart Agriculture (CSA) en het vastleggen van CO2 centraal. De combinatie van landbouw en bosbouw zorgt voor een klimaatvriendelijker landgebruik en een verbeterde sociaal economische positie voor de boeren. Het behoud en herstel van milieu en omgeving verbetert bodemvruchtbaarheid en vermindert erosie. Dit zorgt tevens voor verbetering van de biodiversiteit. En natuurlijk ook voor de vastlegging van CO2 in nieuw aangelegde percelen.

Wist u dat

  • Het projectgebied in Bolivia zich uitstrekt over verschillende deelgebieden in de departementen Beni, La Paz, Cochabamba en Santa Cruz
  • Er gewerkt wordt in het gebied dat grenst aan het Madidi National Park
  • Dit gebied erg in trek is bij reizigers vanwege de prachtige bergtoppen van de Andes en de schoonheid van de subtropische oerwouden
  • Het de leefomgeving is van de zwarte panter, tapir, kaaiman, ara en capibara

Met Smart Forest zorgt u voor

  • Meer Biodiversiteit
  • Smart Agriculture
  • Duurzame bosbouw
  • Lokaal gedragen project
  • Gold Standard compensatie