Loading...
Milieu 2017-08-07T14:00:09+00:00

Trees for All

Trees for All, voorheen Trees for Travel, is een stichting en erkend goed doel met CBF-Keur. Ze investeren de bijdrages voor CO2 compensatie en het planten van bomen in de aanleg van nieuw bos en de bescherming van bestaand bos. Deze projecten leveren extra inkomsten op voor de lokale bevolking en dragen bij aan herstel van natuur en milieu.

Ze zijn de meest ervaren aanbieder van CO2- compensatie in Nederland en hebben al miljoenen bomen en struiken geplant.

Map Trees for All Bolivia

Smart Forest

Trees for All werkt al vanaf 2007 in Bolivia samen met haar partner Sicirec. In dit veelzijdige project aan de oostelijke voet van de Andes staan herbebossing, Climate Smart Agriculture (CSA) en het vastleggen van CO2 centraal. De combinatie van landbouw en bosbouw zorgt voor een klimaatbestendiger landgebruik.  En voor een verbeterde sociaal economische positie voor de boeren. Het behoud en herstel van het milieu, verbeterde bodemvruchtbaarheid en minder erosie. Een verbetering van de biodiversiteit. En natuurlijk de vastlegging van CO2 in nieuw aangelegde percelen.

Wist u dat

  • Het projectgebied in Bolivia zich uitstrekt over verschillende deelgebieden in de departementen Beni, La Paz, Cochabamba en Santa Cruz
  • Er in het deelgebied wordt gewerkt dat grenst aan het Madidi National Park
  • Dit gebied in trek is bij reizigers vanwege de prachtige bergtoppen van de Andes en de schoonheid van de subtropische oerwouden
  • Het de leefomgeving is van de zwarte panter, tapir, kaaiman, ara’s en capibara

Met Smart Forest zorgt u voor

  • Meer Biodiversiteit
  • Smart Agriculture
  • Duurzame bosbouw
  • Lokaal gedragen project
  • Gold Standard compensatie